zdrowe odżywianie jest łatwiejsze niż myślisz

Tłuszcze do smarowania


Tłuszcze są bardzo potrzebne naszemu organizmowi. Spełniają szereg ważnych funkcji, dzięki czemu organizm prawidłowo funkcjonuje. Jakich tłuszczy najlepiej używać do ulubionych kanapek?


Tłuszcze stanowią źródło energii dla organizmu, 1 g tłuszczu dostarcza 9 kcal. Tłuszcz podskórny pomaga w utrzymaniu odpowiedniej temperatury ciała, a tłuszcz około narządowy stabilizuje narządy wewnątrz organizmu. Ponadto są źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, materiałem budulcowym błon komórkowych, dostarczają niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, biorą udział w syntezie hormonów płciowych oraz poprawiają walory smakowe potraw.


Poniższa tabela przedstawia podział tłuszczy do smarowania. Warto zwrócić uwagę na definicję poszczególnych tłuszczy i sprawdzenia podczas zakupów czy masło które kupujemy jest na pewno masłem zgodnym z wymogami.

Tabela. Podział tłuszczów do smarowania wg Rozporządzenia Rady (WE) NR 2991/94 z dnia 5.12.1994 z wprowadzonymi później poprawkami.

           Grupa tłuszczów
         Nazwa handlowa
                Kategorie
Tłuszcze mleczne
Produkty w formie stałej, miękkiej  emulsji, zasadniczo typu woda w oleju, pozyskiwane wyłącznie z mleka i/lub pewnych produktów mlecznych, dla których tłuszcz jest zasadniczym elementem wartości. Jednakże mogą być dodawane inne substancje niezbędne dla ich produkcji, pod warunkiem,  że substancje te nie są używane w celu zastąpienia, ani w całości, ani w części, jakichkolwiek składników mleka.
Masło
Produkt o zawartości tłuszczu mlecznego nie mniejszej niż 80%, ale mniejszej niż 90 %, o max zawartości wody 16%, i max zawartości smb* 2%
Masło o zawartości ¾ tłuszczu
Produkt o zawartości tłuszczu mlecznego nie mniejszej niż 60%, ale nie większej niż 62%
Masło półtłuste
Produkt o zawartości tłuszczu mlecznego nie mniejszej niż 39%, ale nie większej niż 41%
Tłuszcz mleczny do smarowania X%
Produkt o następującej zawartości tłuszczu mlecznego:
– mniej niż 39%
– więcej niż 41%, ale mniej niż 60%
– więcej niż 62%, ale mniej niż 80%
Tłuszcze
Produkty w formie stałej, miękkiej emulsji, zasadniczo typu woda w oleju, pozyskiwane ze stałych i/lub płynnych tłuszczów roślinnych i/lub zwierzęcych nadających się do spożycia przez człowieka, o zawartości tłuszczu mlecznego nie większej niż 3% zawartości tłuszczu
Margaryna
Produkt otrzymany z tłuszczów roślinnych i/lub zwierzęcych o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80%, ale mniejszej niż 90%
Margaryna o zawartości ¾ tłuszczu
Produkt otrzymany z tłuszczów roślinnych i/lub zwierzęcych o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 60%, ale mniejszej niż 62%
Margaryna półtłuszczowa
Produkt otrzymany z tłuszczów roślinnych i/lub zwierzęcych o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 39%, ale nie większej niż  41%
Tłuszczowe substancje do smarowania X%
Produkt otrzymany z tłuszczów roślinnych i/lub zwierzęcych o następujących zawartościach tłuszczu:
– mniej niż 39%
– więcej niż 41%, ale mniej niż 60%
– więcej niż 62%, ale mniej niż 80%
Tłuszcze złożone z produktów roślinnych i/lub zwierzęcych
Produkty w formie stałej, miękkiej emulsji, zasadniczo typu woda w oleju, pozyskiwane ze stałych i/lub płynnych tłuszczów roślinnych i/lub zwierzęcych nadających się do spożycia przez człowieka, o zawartości tłuszczu mlecznego między 10% a 80% całkowitej zawartości tłuszczu.
Mix tłuszczowy
Produkt otrzymany z mieszaniny tłuszczów roślinnych i/lub zwierzęcych o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80%, ale mniejszej niż 90%
Mix tłuszczowy o zawartości ¾ tłuszczu
Produkt otrzymany z mieszaniny tłuszczów roślinnych i/lub zwierzęcych o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 60%, ale mniejszej niż 62%
Mix tłuszczowy półtłusty
Produkt otrzymany z mieszaniny tłuszczów roślinnych i/lub zwierzęcych o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 39%, ale mniejszej niż 90%
Mix tłuszczowy do smarowania X%
Produkt otrzymany z mieszaniny tłuszczów roślinnych i/lub zwierzęcych o następujących zawartościach tłuszczu:
– mniej niż 39%
– więcej niż 41%, ale mniej niż 60%
– więcej niż 62%, ale mniej niż 80%


Dlaczego lepiej nie wybierać margaryn??

Margaryny zawierają izomery trans. Kwasy tłuszczowe typu trans tworzą się w procesie uwodorniania płynnych tłuszczów roślinnych podczas produkcji margaryn. Formy te, tak samo jak kwasy tłuszczowe nasycone, stanowią dla organizmu wyłącznie źródło energii oraz zwiększają stężenie cholesterolu we krwi.Niekorzystne działanie izomerów trans obserwuje się po spożyciu ich w ilości większej niż 6% energii. Spożywamy je nie tylko w postaci margaryn, ale także produktów ciastkarskim oraz słodyczy. 
Jeśli już wybierać margaryny, to takie, które powstały poprzez proces estryfikacji tłuszczy, który polega na między- lub wewnątrzcząsteczkowej wymianie kwasów tłuszczowych, co umożliwia powstanie tłuszczów o stałej konsystencji, bez pojawienia się izomerów trans. 


1 thought on “Tłuszcze do smarowania”

  • Nie ma to jak prawdziwe masełko… i świeżutki chlebek..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *