GMO

GMO– skrót już dobrze wszystkim znany, który coraz częściej pojawia się w telewizji oraz na wielu produktach spożywczych. Przeglądając sieć, zaobserwowałam wielką niechęć oraz wiele obaw ludzi w stosunku do żywności modyfikowanej genetycznie. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego GMO budzi tak wielki strach w oczach konsumentów i moim zdaniem jest to częściowo spowodowane nie wiedzą na ten temat. 

Czy naprawdę żywność modyfikowana genetycznie niesie za sobą wielkie niebezpieczeństwo dla Naszego zdrowia czy środowiska? 


Co to jest żywność modyfikowana genetycznie (GMF) i organizm modyfikowany genetycznie (GMO)?

Żywność modyfikowana genetycznie (transgeniczna) jest to żywność zawierająca, składająca się lub produkowana z organizmów modyfikowanych genetycznie. Dzielimy ją  na:

 • żywność zawierającą genetycznie modyfikowane organizmy lub będąca tym organizmem, do której zaliczamy np. modyfikowane pomidory, przetwory z modyfikowanych pomidorów oraz modyfikowane owoce
 •  żywność, która jest produkowana przez GMO np. olej rzepakowy wyprodukowany z rzepaku odpornego na herbicydy, cukier wyprodukowany z modyfikowanych buraków cukrowych oraz produkty zawierające taki cukier. 
 • żywność zawierającą nową lub celowo zmodyfikowaną podstawową strukturę molekularną,
 • żywność składającą się lub izolowaną z roślin i zwierząt hodowlanych, które były rozmnażane  nie tradycyjnymi metodami oraz nie posiadające historii bezpiecznego stosowania do celów spożywczych np. zwierzęta klonowane.


Organizm modyfikowany genetycznie jest to organizm, którego materiał genetyczny ( DNA) został zmodyfikowany w sposób, który nie występuje naturalnie, co pozwala na wybranie odpowiednich, pożądanych genów, które będą przekazywane między organizmami, również tymi nie spokrewnionymi ze sobą.


W jakim celu przeprowadza się modyfikacje genetyczne?


Żywność modyfikuje się w celu poprawy jej wartości odżywczej, jakości i cech sensorycznych, wzrostu bezpieczeństwa, uzyskania tańszych produktów oraz produktów, które nie wymagają długiego czasu przygotowania do spożycia.

Rośliny modyfikuje się w celu uodpornienia na działanie niekorzystnych warunków środowiska, różnego rodzaju chorób, środków chwastobójczych czy owadów, które żerują najczęściej na liściach roślin.

Zwierzęta modyfikuje się w celu uodpornienia na choroby, zwiększenia ich masy czy wydajności mlecznej.

Żywność modyfikowana genetycznie
Jakie są korzyści żywności modyfikowanej genetycznie?

Żywność transgeniczna niesie za sobą wiele pozytywnych aspektów tj.:
 • uodpornienie roślin na niekorzystne warunki środowiska,  co pozwala na zwiększenie plonów i wzrost produkcji żywności,
 • ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, czego skutkiem jest mniejsze zanieczyszczenie środowiska i mniejsze skażenie żywności pozostałościami po pestycydach, 
 • odporność na wirusy osiągana przez wprowadzanie do organizmu roślinnego genu wirusa powodującego chorobę, dzięki czemu roślina jest na nią odporna,
 • odporność na herbicydy uzyskiwana poprzez wprowadzenie genu bakterii przenoszącej oporność na te herbicydy,
 • odporność na owady żerujące na roślinach osiągana przez wprowadzenie genu toksyny z bakterii Bacillius thuringiensis. Toksyna ta jest naturalnie stosowana jako środek owadobójczy w rolnictwie, który jest bezpieczny dla zdrowia człowieka. Dzięki tej modyfikacji nie trzeba używać dużej ilości środków owadobójczych w szczególnych sytuacjach podczas hodowli takiej rośliny.
 • brak kosztownych zabiegów agrotechnicznych przy uprawie roślin, przez co znacznie obniżają się koszty produkcji żywności,
 • mniejsze straty w czasie składowania i transportu żywności,
 • poprawa wartości odżywczej i sensorycznej żywności,
 • mała ilość substancji szkodliwych w porównaniu z   żywnością naturalną jak np. zawartość tomatyny w pomidorach, cyjanogennych glikozydów w morelach i jabłkach,
 • przedłużony okres dojrzewania transgenicznych surowców oraz odporność na ciemnienie po uderzeniowe,
 • wzrost liczby składników, które naturalnie występują w żywności, a których niedobór występuje powszechnie i jest przyczyną wielu schorzeń,
 • zawartość nutraceutyków.


Żywność modyfikowana genetycznie


Nutraceutyki co to?

Nutraceutyki to komponenty żywności funkcjonalnej, szczególnie użyteczne dla organizmu ludzkiego, których źródłem są produkty spożywcze wytworzone z wykorzystaniem GMO. Należą do nich probiotyki, prebiotyki, fitozwiązki, błonnik pokarmowy, barwniki roślinne, witaminy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, strukturyzowane lipidy i niektóre zamienniki tłuszczów i sacharozy.

Część nutraceutyków wytwarzanych z zastosowaniem GMO jest identyczna z naturalnymi oraz wykazuje bardzo efektywne działanie fizjologiczne. Przykłady: 
 • zmodyfikowany szczep Lactococcuc Lactis, umożliwia syntezę cytokininy w jelicie, która działa przeciwzapalnie, 
 • oleje pozyskiwane z modyfikowanego rzepaku i soi posiadają ulepszony skład kwasów tłuszczowych,
 •  strukturyzowane triacyloglicerole wykazują korzystne działanie na układ immunologiczny, równowagę azotową oraz przyspieszają usuwanie lipidów z układu krwionośnego, 
 • margaryny wyprodukowane z olejów wytłoczonych z modyfikowanych roślin są zdrowsze, gdyż podczas smażenia nie powstają szkodliwe dla zdrowia kwasy tłuszczowe o konformacji trans,
 • zmodyfikowane białko sojowe poprawia właściwości dietetyczne produktu, poprzez zmniejszenie ilości cholesterolu i nasyconych kwasów tłuszczowych,
 • zmodyfikowane białka charakteryzują się wysoką jakością odżywczą dzięki zawartości pełnego składu aminokwasów egzogennych,


żywność modyfikowana genetycznie
Jakie zagrożenia niesie za sobą żywność transgeniczna?

Powszechność modyfikacji genetycznych przyczyniła się do coraz większej kontroli bezpieczeństwa takiej żywności oraz analizy potencjalnych zagrożeń dla zdrowia człowieka, środowiska oraz naruszenia zasad etyki. Szczególnie dużo uwagi poświęca się alergiom spowodowanym przez żywność modyfikowaną genetycznie, które są spowodowane pojawieniem się, w wyniku wprowadzenia nowych genów, białek nieobecnych w odmianach naturalnych. Przykładem alergii jest soja, do której wprowadzono gen od orzecha brazylijskiego. Ponadto wraz z włączeniem nowych genów, można modyfikować naturalne białka organizmu roślinnego czy zwierzęcego, co powoduje wzrost lub spadek wartości odżywczej  produktu. Modyfikacje genetyczne mogą prowadzić do pojawienia się w żywności zwiększonej ilości substancji nieodżywczych lub o właściwościach toksycznych . Wiele obaw wywołuje także wykorzystanie bakteryjnych genów oporności na antybiotyki, co może skutkować przeniesieniem genu markerowego odporności na antybiotyki z transgenicznej rośliny do genomu bakterii żyjących w przewodzie pokarmowym człowieka i zwierząt. Dlatego zaleca się aby w modyfikacjach nie wykorzystywać genów oporności na antybiotyki, które mają szczególne znaczenie w praktyce klinicznej, gdyż może obniżyć to efektywność stosowania terapii lub sprawić, że dany antybiotyk nie będzie skuteczny w leczeniu, lecz będzie powodować istotne zagrożenie dla leczonej osoby.
Wpływ GMO na środowisko dotyczy takich aspektów jak zdolność rozprzestrzeniania się GMO poza teren uprawy i nie kontrolowane wprowadzanie nowego genu do dzikich populacji, występowanie szkód w populacjach owadów, nie będących przedmiotem zwalczania oraz możliwe negatywne skutki na różnorodność biologiczną zarówno roślin jak i zwierząt.Czy żywność modyfikowana genetycznie jest bezpieczna?

Jest to bardzo trudne pytanie, gdyż organizmy są poddawane różnorodnym modyfikacjom. Dlatego czy GMF jest bezpieczna należy odpowiadać indywidualnie do konkretnego przypadku. Współcześnie dostępne na rynku produkty modyfikowane genetycznie zostały ocenione pod względem ryzyka i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Gdzie i na jaką skale uprawia się GMO?

Produkcja produktów spożywczych z wykorzystaniem genetycznie zmodyfikowanych surowców wciąż wzrasta. Najwięcej surowców GMO produkuje się w USA i Chinach.


żywność modyfikowana genetyczniePodsumowując, żywność genetycznie modyfikowana nie stanowi dużego zagrożenia dla Naszego zdrowia. Dlatego nie musimy się obawiać oznaczenia GMO na opakowaniu, gdyż produkty te zostały wcześniej przebadane i dopuszczone do obrotu. Organizacje WHO i FAO stoją na straży Naszego bezpieczeństwa, analizują produkty modyfikowane, kontrolują uprawy GMO, aby nie powodowały one szkód ani Nam ani środowisku w którym żyjemy. Wiadomo, że każdy z Nas woli zjeść naturalne jabłko niż jabłko zmodyfikowane, jednakże we współczesnym świecie, gdzie mamy tak duże zanieczyszczenie środowiska, efekt cieplarniany, wahania pogody, zmiany pór roku a co za tym idzie występowanie coraz częściej klęsk żywiołowych, sprawia, że coraz trudniej o duże, dorodne plony z naturalnej hodowli. GMO nie są skażone substancjami chemicznymi, do ich hodowli nie trzeba stosować środków ochrony roślin czy nawozów. Pamiętajmy, że  GMO nie zabija, nie powoduje bezpłodności, jak znajdziemy w wielu źródłach internetowych. Żywność transgeniczna produkowana jest, aby m.in. wyżywić ludzi na świecie, dostarczyć im wszelkich potrzebnych składników odżywczych czy zaprzestać stosowania środków chemicznych do nawożenia pól.Dla mnie surowce modyfikowane genetycznie to „wielka nadzieja” na przyszłość, ponieważ jest to rozwiązanie problemu głodu na świecie. Może nie jesteśmy tego świadomi, ale na świecie głoduje około 870 mln osób. Ta liczba przekracza ilość mieszkańców Europy. Modyfikowanie żywności może temu zapobiec!


zwierzęta modyfikowane genetycznie


Jedyną dla mnie wątpliwością i dygresją jest fakt testowania GMO na zwierzętach, które czasem rodzą się z różnymi defektami i cierpią na skutek „nie udanego” eksperymentu jakiemu zostały poddane.


A ty jaki masz stosunek do GMO? Podziel się ze mną swoją opinią!

Angie,

Related Posts

Jednodniowy jadłospis 1800 kcal

Jednodniowy jadłospis 1800 kcal

Pobudka : 7:00   Po przebudzeniu szklanka letniej wody z cytryną i łyżeczką miodu.   Śniadanie: 7:30   Jogurt naturalny 2% tł. 180 g Płatki owsiane 50 g (5 łyżek) Banan 1 średnia sztuka Jabłko 1 średnia sztuka Otręby pszenne 2 łyżeczki   Kawa czarna […]

Dieta lekkostrawna

Dieta lekkostrawna

Jedną z modyfikacji racjonalnego żywienia ( diety podstawowej) jest dieta lekkostrawna, w której wyklucza się produkty ciężkostrawne, podrażniające przewód pokarmowy, jednocześnie pokrywając zapotrzebowanie na energie i składniki odżywcze. Jest podstawą m.in diety ubogoenergetycznej. Tweet Share 0 Reddit +1 Pocket LinkedIn 0


2 thoughts on “GMO”

 • Bardzo fajny temat poruszyłaś i cieszę się, że ktoś w końcu tak na prawdę się zainteresował tym tematem dogłębnie a nie tylko gdzieś w reklamie coś usłyszał, skrót niewiadomego pochodzenia i się zaczyna wypowiadać. Też osobiście nie jestem jakimś przeciwnikiem 🙂 Kiedyś oglądałam gdzieś bardzo fajny program na temat żywności GMO w formie faktów i debaty 🙂 Brawo za artykuł 🙂

 • Czyli jednak GMO nie jest czymś tak groźnym dla człowieka jak o tym mówią. Produkty GMO niosą ze sobą dużo pozytywów, szczególnie jeśli chodzi o głód na świecie. Niekoniecznie taki produkt musi być niezdrowy.
  Bardzo fajny artykuł 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *